Напредват дейностите по почистване на напоителния канал в Стара Загора на ул. “Братя Жекови“

Напредват дейностите по почистване на напоителния канал в Стара Загора на ул. “Братя Жекови“.

Съоръжението се почиства от строителни и битови отпадъци, инертни материали, храстовидна и дървесна растителност.  

Ще бъдат извършени и частични ремонтни дейности по облицовката. 

 

Инициативата бе на областния управител Иван Чолаков след работна среща за предстоящото почистване на напоителния канал  на ул. „Братя Жекови“ в Стара Загора.
Каналът е строен през 1953 г. и към момента е собственост на „Напоителни системи“. От него се подава вода за напояване на селскостопански култури през летния сезон и вода за промишлени нужди целогодишно.  Съоръжението ще се почиства от строителни и битови отпадъци, инертни материали, храстовидна и дървесна растителност.  Ще бъдат извършени и частични ремонтни дейности по облицовката.
Почистването  започна на 3 октомври в отсечката от ул. „Отец Паисий“ до ул. „Ангел Кънчев“. То ще продължи до 10 октомври.
От 10 октомври до 23 октомври ще се извърши почистване в участъка от ул. „Кольо Ганчев“ до ул. „П.Р. Славейков“. Там също ще се наложи премахване на автомобилите от улицата.
Събраните битови отпадъци ще бъдат транспортирани до депо за депониране на битови отпадъци чрез лицензирана фирма. Гумите, захвърлени в канала, ще бъдат закарани до депо за рециклиране на гуми. Храстите и дърветата ще се превозят до подходящи места, собственост на „Напоителни системи“ и на Община Стара Загора до взимането на решение за какво да бъдат използвани. От Общината обявиха, че за своя сметка ще извозят и депонират храстовидна растителност в депото за отпадъци.  Общината ще осигури също камиони за отпадъци и контейнери. ВиК-Стара Загора ще осигури самосвал и малък багер за събиране и извозване на отпадъците.
Събраните строителни и инертни материали ще се транспортират до имот, собственост на Областна администрация на разстояние от около 5.5 км от града. При евентуално запълване на мястото с отпадъци, ще се използва втори терен, също собственост на Областна администрация. Отпадъците ще се депонират, сепарират и използват повторно.
Ремонтните работи ще се извършват от 10 до 14 октомври в участъка между ул. „Гладстон“ и ул. „Парчевич“, като на 14 октомври ул. „Братя Жекови“ ще бъде затворена за 1 час за доставка на бетон.
На 21 октомври работата по напоителния канал трябва да бъде приключена, а на 22 октомври водата по него отново да бъде пусната.
От институциите, ангажирани с почистването на канала, умоляват гражданите на Стара Загора да проявят разбиране и търпимост по време на извършването му, защото премахването на натрупваните с години отпадъци е крайно наложително за нормалното функциониране на съоръжението и е в полза на всички старозагорци.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>