ГЕРБ ще подкрепи началото на процедурата за изграждане на инсталация за отпадъци край Ракитинца

Председателят на групата на общинските съветници от ГЕРБ – СДС в Стара Загора –
Мария Жекова, заместникът ѝ арх. Мартин Паскалев и председателят на Постоянната
комисия по здравеопазването доц. д-р Емил Славов коментираха пред журналисти две
теми, включени в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 30 юни, които са
предмет на обществен интерес.
Категорични сме, че няма да допуснем в нашата община да бъде използвана
технология, която има дори само минимален риск да застраши здравето на хората и да
нанесе щети на околната среда. Това заявиха общинските съветници относно
предложението за започване на процедура по изготвяне на Оценка на въздействието
върху околната среда, което трябва да извърши РИОСВ – Стара Загора, във връзка с
постъпило инвестиционно предложение в Общината за изграждане на инсталация за
оползотворяване на твърди битови отпадъци.
Капацитетът на депото край село Ракитница е запълнен над 60% и трябва да се търси
най-безопасната и ефективна възможност за оползотворяването на отпадъците. „Затова,
ако подкрепим стартирането на процедурата по ОВОС, ще искаме конкретен и ясен
анализ относно технологията в документа, който ще изготвят експертите на
Министерството на околната среда“ – поясни Мария Жекова.
„Немислимо е да се смята, че някой може да позволи да се внедри технология, която ще
бъде в ущърб на обществото, в което всички живеем. Въпросът се състои в това, да не
отхвърляме с лека ръка едно инвестиционна предложение, а да видим детайлното
становище на специалистите и на учените дали то е подходящо и безопасно като
технология. Но нашата цел е да защитим интереса на общността, който е свързан с това
да имаме чиста околна среда“ – допълни доц. д-р Емил Славов.
Общинските съветници обясниха още, че едва след това ще се търси мнението на още
експерти, както и че то ще бъде подложено на широки обществени обсъждания. През
това време в Общината могат да постъпят и други алтернативни предложения за
оползотворяване на твърди битови отпадъци, които следва също да преминат през
задълбочена Оценка на въздействието върху околната среда.
Арх. Паскалев коментира и Общия устройствен план на община Стара Загора, който
вече обхваща всички 51 села с ясно определени зони за застрояване.
„Големи промени в новия план в града не са правени, освен разширяване в посока изток
и запад, с цел да бъдат увеличени площите за жилищно строителство, а в посока юг –
заради увеличаване на индустриалното строителство“ – заяви арх. Паскалев. Той
добави, че районът на бившето летище е предвиден като Зона за смесено обслужване и
производство със запазване на пистата. Цялостното разглеждане на намерението е
последващ процес, който ще се обсъжда от Общината и държавата.
Арх. Паскалев очаква широка подкрепа от Общинския съвет за приемането на Общия
устройствен план.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>