РИМ-Стара Загора спечели проект за аварийна реставрация на антична подова мозайка

Проектът на РИМ-Стара Загора „Аварийна реставрация на подова антична мозайка, открита в частен римски дом в Августа Траяна (Стара Загора)“ е одобрен за финансиране по сесия на Министерство на културата за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности за недвижими културни ценности в рамките на средствата, предвидени по бюджетна програма: „Опазване на недвижимото културно наследство“ – 2022 г.

Проектът е насочен към извършването на реставрация и консервация на антична подова мозайка, открита в границите на АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора“. Мозайката е един от акцентите в експозицията на РИМ-Стара Загора. Експонирана е в едно от помещенията на античната сграда, разположена източно от централната улица Cardo Maximus на
античното ниво на музея. Целта на проекта е да бъде подобрено състоянието на античната мозайка и да бъде възвърната нейната изключителна художествена стойност. Проектът ще позволи да се извърши и прецизен мониторинг и документиране на състоянието на обекта. Отпуснатата финансова подкрепа е в размер на 37 560 лв.

РИМ-Стара Загора спечели проект за аварийна реставрация на антична подова мозайка

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>