Няколко дискусионни точки в предстоящата юнска сесия

Над 70 предложения ще разгледат общинските съветници на Стара Загора на предстоящата си юнска сесия. Първата точка е одобряване на Общ устройствен план на община Стара Загора. По време на пресконференцията на председателя на ОбС Мария Динева, стана ясно, че ще се осигури вариант да бъдат валидни и досега действащите Подробни устройствени планове. Вижте още
Общинският съвет ще гласува и предложението за даване на съгласие за стартиране на процедури по оценка на въздействието върху околната среда и изключване на терените от обхвата на Комплексно разрешително № 515-НО/2015 г. за експлоатация на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“. „Тази точка е във връзка с намерение за изграждане на нова инсталация за третиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Решението, което предстои да вземем, не дава разрешение за започване на дейност, а единствено на процедура, с която да разберем дали е безопасно. Това е най-важното за нас и всички жители на нашата община“, подчерта председателят на старейшините Мария Динева. От думите ѝ стана ясно още, че оценката ще се прави от експертен екип, а изготвеният доклад ще бъде предложен за широко обществено обсъждане.
На второ четене в 40-тото заседание на местния парламент влиза Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора, както и Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност.
Своя вот Общинският съвет ще трябва да даде и по предложение за изграждане на паметник на Тодор Александров в парк „Зеления клин“. Там обаче правната комисия е дала отрицателно снавище относно законосъобразността на предложението.
Съветниците ще разгледат и промени в Общинската транспортна схема, които са постъпили от жители на село Ракитница. За гласуване влиза и Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора за изминалата година, даване на съгласие за безвъзмездно право на ползване на обекти от обществени и спортни сдружения.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>