УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ е с положителен финансов резултат

За поредна година УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ е с положителен финансов резултат .Годишен финансов отчет на УМБАЛ направи директорът проф. Др. Йовчо Йовчев. Няма намаление на щатния състав на работещите в болничното заведение.Средната месечна работна заплата в дружеството е над 2050 лв. С близо 49 процента е нарастването й в сравнение с миналата година.

От общо брой 23 клиники в здравното заведение 18 са с положителен финансов резултат, показват данните. Инвестициите, направени през 2021 г. с капиталови средства от МЗ по предварително подписани договори през 2020 година, са свързани с доставка на апаратура в размер 103 341 като сума, а това което сме направили като финансиране със собствени средства на дружество възлизат в размер на 1 млн. 110 хиляди лева, обясни проф. Йовчев.

През изминалата година са извършени ремонти на три основни звена – на отделението по хемодиализа, на съдова хирургия и на клиниката по неврохирургия. Общият размер на инвестициите с капиталови средства възлиза на 852 000 л

Няма задължения към персонала. Най-значителен ръст бележат разходите за вода, горива и ел.енергия. С близо 2000 души е увеличен броят на преминалите пациенти през УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“.

Категория: Без категория
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>