Обществено обсъждане в Окръжен съд във връзка с предложение за вливане на съдилища

На 17.06.2022 г. (петък) от 10:30 часа в зала 7 на Окръжен съд Стара Загора ще се състои обществено обсъждане във връзка с предложението на Висшия съдебен съвет за обединяване, чрез вливане на Районен съд – Гълъбово към Районен съд – Раднево.

В Гълъбово продължава да се събира подписка, която са подкрепили на 4000 човека, писма за подкрепа и становища против закриването на съда с мотивите, че ще се увеличат неудобствата и финансовата тежест на граждани, организации, структури на държавните институции, юридическите лица и предприятия, включително и такива с национално значение на територията на Общината, понеже ще последва и закриването на Нотариалната кантора, Службата по вписванията и други административни структури.

Към момента, Районен съд – Гълъбово е кадрово обезпечен, има избран нов председател, който встъпи в длъжност на 01.06.20022 год.  Обезпечен е и сградният фонд, в който се помещават Районен съд, Прокуратура, Служба по вписвания, СИС, като същият е предоставен безвъзмездно на ВСС.

На 30 май 2022 година, на свое заседание, Общински съвет – Гълъбово, с решение № 345 прие Декларация – становище против предложението на Висшия съдебен съвет, където ясно са изложени мотиви и съображения. Фирми и големи предприятия в Гълъбово също се присъединиха с писма за подкрепа против закриването на съда.

На самото обсъждане в петък, се очаква да се включи много голяма част от засегната общественост.

 

Обществено обсъждане в Окръжен съд във връзка с предложение за вливане на съдилища

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>