Съдия Тодор Асенов Иванов официално встъпи в длъжност административен ръководител – председател на Районен съд – Гълъбово

На 01.06.2022 г. съдия Тодор Асенов Иванов официално
встъпи в длъжност административен ръководител –
председател на Районен съд – Гълъбово. Актът за встъпване
му бе връчен от съдия Красимир Георгиев – председател на
Окръжен съд – Стара Загора.
Съдия Георгиев пожела на съдия Асенов здраве,
ползотворна работа и успешен мандат.
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра
Тодор Асенов за административен ръководител –
председател на Районен съд – Раднево.
Г-н Асенов има над 6 години юридически стаж в
органите на съдебната власт, като преди това е бил
помощник следовател в Окръжна следствена служба – Стара
Загора, дознател в ОД на МВР гр.Стара Загора и адвокат. На
01.08.2016 г. е назначен като „прокурор“ в Районна
прокуратура – Гълъбово, а от 01.01.2020 г. е преназначен
на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара
Загора. Кандидатурата му е подкрепена от общото събрание
на съдиите при Районен съд – Казанлък, в което участват и
магистратите от Районен съд – Гълъбово.

Съдия Тодор Асенов Иванов официално встъпи в длъжност административен ръководител – председател на Районен съд – Гълъбово

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>