100 години отбелязва Научно-техническия съюз в Стара Загора.

100 години отбелязва Научно-техническия съюз в Стара Загора. През 2022г. се навършват 100 години от учредяване на Старозагорския клон на БИАД, като един от първите в България, 50 години от първата копка на Дом на техниката – Стара Загора и30 години от учредяване на Научно технически съюз Стара Загора като самостоятелна организация,

На 26 март 1949 г. на конгрес на БИАД се учредява Научно-технически съюз в България с широко присъствие на инженери, техници, рационализатори и др. Паралелно с индустриализацията на страната се формират окръжни и градски организации и дружества по предприятия. Старозагорската организация изгражда свой дом (1972 г.- 1975 г.), който днес е обновено средище на обособения на 10 април 1992 г. самостоятелен Научно-технически съюз – Стара Загора.

НТС – Стара Загора обединява изявени специалисти от съсловията на: машинните инженери, електроинженерите, инженерите по автоматика и информатика, минните инженери и геолозите, химиците, строителни инженери, архитекти, хидроинженери, геодезисти и земеустроители, инженери по лесотехника и лесовъдство, селскостопански специалисти, икономисти с магистърска квалификация. Съюзът Ежегодно отличава творческия принос на водещи специалисти в 12 направления на науката и техниката. Стимулира и насърчава изявени ученици, абитуриенти и учители за постижения науката и техниката чрез Фонд „Образование и наука“.

Домът на техниката е средище за научно-технически прояви и срещи на специалистите в целия регион

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>