Равнището на безработица в областта е 3,9 % при 4,6% за страната

562 безработни лица са постъпили на работа през април в област Стара Загора. Равнището на безработица е 3,9 % при 4,6% за страната. Данните са на Бюрото по труда

През април в област Стара Загора на работа са постъпили 562 безработни лица. В бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 689 свободни работни места, 582 от които са на първичен пазар на труда. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 105 свободни работни места.
Равнището на безработица през април 2022г. е 3,9 % при 4,6% за страната – стойността за областта не се променя спрямо предходния месец. Към 30.04.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 690. Област Стара Загора е на 8-ма позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.
Новорегистрираните безработни лица през месеца са 909 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности.
Безработните лица над 50г. са 2 150 – 37,8% от общо регистрираните.
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 916 и съставляват 16,1% от всички регистрирани безработни. По образователна структура най много са безработните с основно и по ниско образование.
По програми за заетост и обучение работилите лица през месеца са 120.По мерки за насърчаване на заетостта- 59.
От 16.05.2022г. Агенцията по заетостта стартира национална информационна кампания на открито за български и чуждестранни гражданипод наслов „На работа в БГ” .

Равнището на безработица в областта е 3,9 % при 4,6% за страната

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>