Доц. Юлиан Ананиев, декан на МФ: За нас е много важно личното отношение към всеки студент

Медицинският факултет към Тракийския университет отбелязва 40 години висше медицинско образование в Стара Загора. За необходимостта от неговото създаване, за рейтинга на образованието и за студентите по медицина разговор с декана на МФ доц. Юлиан Ананиев в „Сутрин с нас“.
На 8 април 1982 година с Решение на Министерския съвет в Стара Загора се разкрива Висш медицински институт за подготовка на висши кадри по специалността „Медицина” в рамките на Медицинска академия. От 1995 г. влиза в структурата на новосъздадения Тракийски университет – гр. Стара Загора като Медицински факултет. /видео/

 

Факултетът е сертифициран по ISO 9001:2008 за обучение на студенти, специализанти и докторанти. Днес в него се обучават български и чуждестранни студенти от над 30 държави от Европа, Африка, Азия и Америка по редица специалности.

Академичният състав на Факултета включва 83 хабилитирани преподаватели – 32 професори и 51 доценти, 127 гл. асистенти, асистенти и преподаватели.Рейтинговата система на медиинския факултет в Стара Загора запазва своята възходяща тенденция, а доказателствата за това са броя научни публикации, участие в научни форуми, 100 процентната реализация на медицинските специалисти категоричен е доц. Ананиев. Каква е неговата политика като декан на факултета? /видео/

 

По случай годишнината на 13 април в парк „Артилерийски“ студенти и преподаватели ще засадят 40 дръвчета.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>