Приеха годишния доклад за изпълнение на общинската политика по безопасност на движението

Приеха годишния доклад за изпълнение на общинската политика по безопасност на движението
В Община Стара Загора се състоя редовното заседание на Комисията по безопасност на движението. Общо 12 бяха молбите и предложенията от граждани и институции, които членовете на комисията разгледаха.
Част от постъпилите заявления бяха за монтиране на пътни знаци и възстановяване на вече одобрените такива в различни участъци от града.

Приет бе годишния доклад за изпълнение на общинската политика по безопасност на движението.

Разгледана бе организацията на движение на парк „Зеления клин“ в участъка по ул. „Димитър Подвързачов“, както и актуализация на плана за организация на движението (АПОД) в зоната между улици „Д-р Тодор Стоянович“, ул. „Армейска“, бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Капитан Петко Войвода.

Гражданите, които имат входирани сигнали, ще получат обратна информация за взетите решения.

Приеха годишния доклад за изпълнение на общинската политика по безопасност на движението

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>