7 предложения в Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора внася „Народен съюз“

7 предложения са внесли от коалиция „Народен съюз“ в общинска администрация, които да бъдат вклюючени в Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора. Това обяви на пресконференция Мария Динева и подчерта, че тези идеи са стратегически важни за развитието на общината за периода до 2027 година. Какви са те? /видео/

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>