Програмата за подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми влиза за обсъждане в дневния ред на предстоящата общинска сесия

Програмата за подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми влиза за обсъждане в дневния ред на предстоящата общинска сесия. Тази години и жени без партньор, желаещи да станат майки, да могат да се възползват от помощта ще се гласува от общинските съветници.

Програмата за подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми влиза за обсъждане в дневния ред на предстоящата общинска сесия. Тази години и жени без партньор, желаещи да станат майки да могат да се възползват от помощта ще се гласува от общинските съветници.

Друга помощ-еднократното подпомагане за новородено също търпи изменения. Сумите са свързани с поредността на детето и с образованието на родителите.

Средствата за деинституционализация е друга важна точка в дневния ред.

За да може да се получи авансово сумата по проекта, необходимо е ОбС да даде съгласие, каза още др Тодорова. Проекта е действащ до края на декември 2023. След приключването му, услугите ще продължат да бъдат финансирани като делегирани от държавата дейност.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>