Модерно оборудвана Сензорна зала откриха в Основно училище „Георги
Райчев“ в Стара Загора. Новата придобивка е реализирана по проект "Подкрепа
за приобщаващо образование" с бенефициент Министерството на образованието
и науката. Чрез проекта се цели да се осигури по-високо качество и достъп до
образование на деца и ученици със специални образователни потребности, деца
в риск и деца с изявени дарби. В залата е оборудвано специално пространство
състоящо се от различни стимулатори, които въздействат на органите на
зрението, слуха, обонянието и докосването. Взависимост от това какви
функционални потребности има даден ученик, могат да се развиват общата и
фина моторика, координацията и всички компоненти на психичните процеси.
Чрез заниманията в сензорната зала се сваля напрежението, премахват се
чувството на страх и тревога, и се създава настроение за работа и обучение.
Сензорната зала е предназначена за работа с деца със специални образователни
потребности, каквито има в училището. Тя обаче може да бъде посещавана и от
ученици, които имат нужда от допълнителна подкрепа. Сензорната зала е
първата открита в училище в Стара Загора. Досега се ползваше стаята към
Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Открита е и Стая за четене, осъществена по Национална програма "Съвременна
образователна среда", модул "Библиотеките като образователна среда" в
сътрудничество с Регионална библиотека "Захарий Княжески" и библиотека
"Родина". Основните цели на програмата са обогатяване на библиотечния фонд
и провеждане на съвместни инициативи с обществените
библиотеки, като това води до създаване на интерес и любов към книгите,
формиране на навици за четене и отношение към културата.
Стаята ще се използва от учениците и учителите, които в съвременна
неформална среда могат да се подготвят за учебния процес, да провеждат
мероприятия и дискусии. Там ще се провеждат и съвместните мероприятия с
двете старозагорски библиотеки, партньори по проекта.

Сензорна зала откриха в старозагорско училище

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>