Общинските съветници от ГЕРБ искат ясни отговори за бъдещето на комплекса „Марица изток“

Общинските съветници от ГЕРБ организират кръгла маса относно завода за изгаряне на отпадъци в Източномаришкия басейн. Правилник за условията и реда за финансиране на културни обекти и актуална информация за образователната инфраструктура са други теми от пресконференцията на Общинските съветници днес.

„С обръщението към Министерски съвет за даване на ясни отговори относно планирания завод за изгаряне на отпадъци в Източномаришкия басейн, предложено от общинските съветници от ГЕРБ – Стара Загора, отворихме дебат по темата. Решения от такъв характер трябва да се вземат с наше знание и участие“ – заяви арх. Паскалев.

Арх. Паскалев уточни, че Обръщението към Министерския съвет ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет. Стефан Духтев, член на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата, представи пред журналистите отговор от страна на общинската администрация на негово питане, свързано с извършените и предстоящите ремонти на училища и детски градини.

Председателят на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания Дарин Петков съобщи, че на 27 януари Общинският съвет ще разгледа внесения от него и колегата му Стефан Анков Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в Община Стара Загора.

Първата среща с гражданите на обс от ГЕРБ ще бъде на 8 февруари.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>