Конкурс „Моят вълшебен свят“ обявяват в Стара Загора

Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационния
център по зависимости към Община Стара Загора обявяват конкурс за създаване
на рисунка, миниатюра или малка пластика, изработени от природни или
отпадъчни материали с творческата тема на конкурса „Вълшебствата на
природата“. В него могат да участват ученици от I до ХІІ клас от училищата в
област Стара Загора, както и желаещи от цялата страна.
Целите на конкурса обединяват усилията за провокиране на интерес към
творческа изява на деца и юноши, насърчаване на оригинално творческо и
екологично мислене, за популяризиране на уникалното богатство на българската
природа, защита на собствена позиция и лична ангажираност, съдействие за
формиране на ново поведение и отговорност за опазване на околната среда,
както и внимание към алтернативно поведение спрямо предизвикателствата, с
които се сблъскват децата и юношите – вредата от употребата на психоактивни
вещества; предпазване и предотвратяване на първа употреба на психоактивни
вещества чрез ангажираност с полезни занимания и каузи.
Конкурсът се провежда в два раздела: „Малка пластика и/или миниатюра“ и
„Рисунка“, а участниците са разделени в три възрастови групи I – IV, V – VII и
VІІІ-ХІІ клас.
Правилата на конкурса са публикувани на уеб сайта на ПИЦ по зависимости: :
http://pic-starazagora.com и на страницата му във Фейсбук:
https://www.facebook.com/pg/PICStaraZagora/posts/?ref=page_internal
Крайният срок за попълване и изпращане на регистрационен формуляр е 28
февруари 2022 г., а за изпращане на конкурсните творби 15 април 2022 г.
Награждаването на отличените участници ще бъде на 27 май 2022 г.

Електронен адрес за изпращане на регистрационните формуляри:
e-mail: pic.starazagora @abv.bg
Адрес за изпращане на творбите: гр. Стара Загора, 6000, ул. „Цар Иван
Шишман“ № 96
За контакти и допълнителна информация: 042/23-00-24.

Конкурс „Моят вълшебен свят“ обявяват в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>