Промени в Инвестиционната програма на Община Стара Загора 2021

 

В Инвестиционната програма са заложени две нови проектирания – за реконструкция на път между селата Калояновец и Ловец и на два плочести водостока в с. Михайлово. Предвижда се изграждане на билетна система и контрол на достъпа в Зоопарка за 25 000 лева. Като нови обекти са включени основен ремонт на тераса на здравна служба в с. Арнаути и изграждане на стълбище от изток на надлез на бул. „П. Евтимий“ на обща стойност 31 892 лева. На основание постъпила докладна записка от председателя на Общинския съвет по наркотични вещества предлагаме увеличение от 4 560 на 5 000 лева на предвидените средства за закупуване на 2 броя климатици за превантивно-информационния център по зависимости. За нуждите на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ е необходимо закупуване на нова уеб камера за 2 064 лева. Допълнително необходимите средства в размер на 2 504 лева се осигуряват за сметка на разходите за издръжка по стандарти за делегираните от държавата дейности на Общинския съвет по наркотични вещества и Астрономическата обсерватория. Преструктурирането на разходите за местни дейности, предвидени в инвестиционната програма е в размер на 836 125 лева.

Предлагаме намаление на годишните стойности за обект „Нова визия и благоустрояване на „Руски пазар“ с 500 000 лева, на основен ремонт улично осветление с 50 000 лева, на товарен автомобил за звено „Озеленяване“ с 40 000 лева, за изграждане на обществена тоалетна в парк „Пети октомври“- 43 325 лева, за основен ремонт на пристройка и преустройство на спортна зала на ул. „Иван Шишман“ – 18 000 лева и други. Основна част от преструктурирането на разходите в размер на 697 968 лева е насочено към изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа и тротоарни настилки в населените места на територията на община Стара Загора.

Предложението за решение по т. 1 от дневния ред е: Увеличава приходната част на бюджета на община Стара Загора със 1 060 000 лева.

Промени в Инвестиционната програма на Община Стара Загора 2021

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>