Община Стара Загора кандидатства за финансиране на проектно предложение  „Литературна Стара Загора – убежище на Духа….“

 

С 42 гласа „За“ по време на днешното извънредно заседание на местния парламент общинските съветници подкрепиха предложение за предоставяне за безвъзмездно управление на Музей „Литературна Стара Загора“ за срок от 10 години на недвижим имот – публична общинска собственост, с площ 545 кв.м. Теренът е пешеходното пространство, заключено между източната фасада на Музей „Литературна Стара Загора“ и западната фасада на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер.

Община Стара Загора е подала проектно предложение „Литературна Стара Загора – убежище на Духа….“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 782 319.56 лева. Партньор по проекта е Международен литературен фестивал Берген (Bergen international literary Festival (LitFestBergen).

Целта на проектното предложение е стимулиране предприемаческият подход в дейността на културните институти за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики, включително чрез ревитализиране на пространството пред Музей „Литературна Стара Загора“, заключено между източната фасада на Музей „Литературна Стара Загора“ и западната фасада на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер. Проектното предложение „Литературна Стара Загора – убежище на Духа….“ е насочено към ревитализиране на Музея и външното му пространство, и внедряване на технологично-атрактивни и визуални средства.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 24 месеца след подписване на договора.

 

Община Стара Загора кандидатства за финансиране на проектно предложение „Литературна Стара Загора – убежище на Духа….“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>