Списък на лечебните заведения в Стара Загора за извършване на бързи антигенни тестове

Министерството на здравеопазването обяви официално лечебните заведения с лаборатории и самостоятелни медикодиагностични лаборатории на територията на страната, с които е сключен договор за предоставяне и извършване на бързи антигенни тестове.

Съгласно договорите, тези болници и лаборатории работят с безплатно предоставени от Министерството на здравеопазването тестове.

Пределната цена, която те могат да определят за пробовземането и административната работа, свързана с отчитането на резултатите в НЗИС и издаването на сертификат за изследване, е до 10 лв.

Стара Загора

  УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД СТАРА ЗАГОРА

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СЕЛЕНА“ – ЕООД СТАРА ЗАГОРА

ДКЦ „ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК“ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК

МДЛ „СЕВТОПОЛИС“ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК

СМДЛ „БИОКОМ 98“ ЕООД СТАРА ЗАГОРА

НОВАЛАБ – СМДЛ  ООД СТАРА ЗАГОРА

ДКЦ 1 -СТАРА ЗАГОРА ЕООД

МЦ „ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА“ СТАРА ЗАГОРА

СМДЛ „РАМУС ООД“ КЛОН СТАРА ЗАГОРА

 

Списък на лечебните заведения в Стара Загора за извършване на бързи антигенни тестове

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>