Заради COVID мерките октомврийската сесия ще е онлайн

Заседанието на Общинския съвет в Стара Загора, което ще се проведе на 28 октомври от 9 часа ще бъде онлайн. Дневният ред съдържа близо 50 точки.

По предложение на група общински съветници ще бъде разгледана възможността за създаване на специална сметка “Общински жилищен фонд“. Постъпилите финансови средства в нея от продажбата на общински жилища да бъдат разходвани основно за изграждане и/или закупуване на нови такива, както и за основен и/или текущ ремонт на наличния общинския жилищен фонд.

Ще бъде приет годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2020г. Основните финансови показатели показват, че осем от дружествата са завършили годината на загуба, а три- на печалба.

По време на двадесет и осмото общинско заседание ще бъдат обсъдени и гласувани вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година на община Стара Загора.

Съветниците ще разгледат и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022 – 2024 година.
На предстоящата сесия ще гласуват План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора .

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>