Представят книгата на Минко и Стефан Миневи „Спомени“

На 14 октомври /четвъртък/ 2021 г. от 17:30 ч. в Културен център – Стара
Загора ще бъде представена книгата на Минко и Стефан
Миневи „Спомени”, издадена от Регионален исторически музей – Стара Загора.

Авторите разказват за обществено-политическия живот в града в периода от
60-те години на XIX в. до средата на XX в.

Изданието ще представи проф. д.и.н. Лизбет Любенова, директор на „Научен
архив на Българската академия на науките“.

Представят книгата на Минко и Стефан Миневи „Спомени“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>