„Мини Марица-изток“ ЕАД изпълни плана за деветте месеца на годината – добити са 17 371 327 тона въглища

 

„Мини Марица-изток“ ЕАД изпълни плана за деветте месеца на годината – добити са 17 371 327 тона въглища

Заявките на ТЕЦ се изпълняват 100 %

 

Минните работи в Дружеството се извършват съгласно утвърдените в годишния инженерен проект технически планове на клоновете. През третото тримесечие на 2021 година, при план за добив на 4 760 000 тона въглища, изпълнението е 7 070 174 тона, което е 149 % от заложеното. През това тримесечие, на базата на заявените количества от контрагентите, месечните добиви придобиха рекордни измерения: за месец юли изпълнението на месечния план беше  113 %, за август – 164 %, а за месец септември изпълнението на месечния план е 170 %. Заявките на централите се изпълняват на 100 %. Добитите въглища отговарят по качествени показатели на изискванията на консуматорите.

Във връзка с намалените заявки за доставка на лигнитни въглища от страна на централите в комплекса, през първото полугодие на 2021 г., както и поради необходимостта от оптимизиране на разходите на дружеството, добивните и разкривни участъци работеха на трисменен режим. Планът за добив на въглища беше изпълнен едва 81% от заложената годишна програма.

Към момента годишният план за добив на лигнитни въглища е изпълнен почти на 100 % – добити  са общо 17 371 327 тона въглища.

При план 55 690 000 м3, изкопаната и транспортирана откривка е  42 963 110 м3, което е 77 % по заложената годишна програма.

Заявките на топлоелектрическите централи в Марица-изток за октомври очертават запазване на възходящата тенденция в добива на въглища.

 

„Мини Марица-изток“ ЕАД изпълни плана за деветте месеца на годината – добити са 17 371 327 тона въглища

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>