НАП подпомогна 286 фирми в област Стара Загора, засегнати от противоепидемични мерки

286 фирми в област Стара Загора са получили 4,3 милиона лева за оборотен капитал по програма на НАП в общо трите нейни фази от началото й досега.
Общият размер на предоставената чрез НАП безвъзмездна помощ на дружества в страната е в размер на над 131 милиона лева.
Всяка фаза на програмата e свързана с подпомагането със средства за оборотен капитал на фирми, чиято дейност е била преустановена или ограничена в резултат на въведените противоепидемични мерки в страната, вследствие на пандемията.

НАП подпомогна 286 фирми в област Стара Загора, засегнати от противоепидемични мерки

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>