Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 30.08.2021 год. до 03.09.2021 год.

 

Понеделник 30.08.2021 год.
1 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Крайречен булевард“
2 ул. „Петко Р. Славейков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Българско опълчение“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Антон Марчин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Подполковник Калитин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Стефан Сливков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
Вторник 31.08.2021 год.
1 ул. „Генерал Гурко“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Подполковник Калитин“
2 ул. „Света Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
8 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
11 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
12 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
Сряда 01.09.2021 год.
1 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
2 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
6 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
7 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
8 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
9 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
10 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
11 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
12 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
13 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
Четвъртък 02.09.2021 год.
1 бул. „Славянски“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Никола Петков“
2 бул. „Никола Петков“ от бул. „Славянски“ до СБА
Петък 03.09.2021 год.
1 ул. „Хан Аспарух““ от ул. „Иван Вазов“ до Околовръстен път

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>