Участници в клубни форми и школи за новата  учебна година приема Центърът за подкрепа за личностно развитие в Стара Загора

 

 

Занимания в 29 форми – школи, формации и клубове организира Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Стара Загора. Той осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науката и технологиите,  изкуствата и хуманитарно обществен профил.

Центърът, в съответствие с действащите в системата на предучилищното и училищното образование нормативни актове, организира цялостен учебно – възпитателен процес в постоянни педагогически форми в рамките на учебната година, която започва на 1октомври на текущата година и завършва на  15 юни на следващата година.

Тук се обучават деца и ученици според авторски учебни програми, утвърдени от директора, в съответствие с нормативните изисквания на МОН. Предоставя се безплатна учебна материална база и обучение.

Децата и учениците имат право да  избират дейностите и педагогическите форми,  в които да участват.

Заявление за участие се попълва за всяка учебна година, за всяко дете или ученик поотделно и за всяка педагогическа форма според възрастта и интересите. Всяко дете или ученик има право да участва  най-много в 3 избрани от него форми.

Заниманията са в област Изкуство, област  Наука и технологии  и профил „Хуманитарно обществен” в   29 форми – школи, формации и клубове.

Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата си с деца и ученици.

Децата, младежите и родителите  подават заявления  лично в сградата на ЦПЛР –  Стара Загора  ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3 от  14.07. 2021 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа.

Записването е целогодишно. Заявленията и декларацията за информирано съгласие и здравен статус, могат да бъдат изтеглени и от сайта и страницата на ЦПЛР – Стара Загора.

Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите.

За повече информация: тел. 042 629062, 042 638698.

 

 

Участници в клубни форми и школи за новата учебна година приема Центърът за подкрепа за личностно развитие в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>