ПГСАГ „Лубор Байер“ успешно приключи проект по програма Еразъм+

ПГСАГ „Лубор Байер“ Стара Загора осъществи поредния проект по програмата ЕРАЗЪМ+.

Девет учители и двадесет ученици от учебното заведение участваха в дейности във Великобритания и Португалия. Проектът бе реализиран на два етапа.Първият стартира през 2019 година. Пандемията от COVID19 наложи отлагане на втори етап на проекта и той бе реализиран през пролетта на 2021г

По време на мобилността в град Брага, Португалия 20 ученици от ПГСАГ“Лубор  Байер“ се запознаха със съвременни методи на работа в геодезическата практика, опознаха културата на Португалия и усъвършенстваха уменията си за комуникация на английски език.

Реализираните проекти са продължение на дългогодишната традиция на училището за участие в проекти за мобилност по програма „Еразъм+“, които имат траен принос за повишаване на качеството на професионалното обучение в областта на строителството и геодезията и повишаване на интереса за реализация в тези области.

.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>