Редизайн на мярката 60/40, Мини Марица изток остава извън нея

Предвижда се редизайн на мярката 60/40. Това решиха социалните партньори.

Социалните партньори обсъдиха проект за изменение и допълнение на постановление 151, с което се въвеждат компенсации за засегнатите от пандемията икономически дейности, по известно като мярката 60/40.

Интензитетът на участие на държавата в мярката ще бъде разделен на две части. При 30% спад в оборота, държавата ще подпомогне 50% от осигурителния доход за лицата, попадащи в икономическите дейности, които ще бъдат подпомагани. А също към осигурителния доход ще бъдат включени дължимите от работодателя осигурителни вноски за лицата. При спад в оборота с 40%, към помощта от държавата ще се запази в съотношение 60/40, като тук 60% работодателите ще получат за своите наети работници и служители. Тази подкрепа, тази помощ ще бъде изчислена от осигурителния доход за месец април и дължимите осигурителни вноски от работодателя“, каза социалният министър Гълъб Донев.

Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление, изхождайки от факта, че има три ограничения, за да бъде по-добър – няма предвидени средства в бюджета, няма действащ парламента, за да промени това, и няма време за нотификация на по-сериозни изменения.

КТ „Подкрепа“ са единствените, които не подкрепиха мярката.

Ваня Григорова заяви, че това, което ги спира, е фактът, че „Мини Марица-изток“ няма да бъдат обхванати от това подпомагане, тъй като се увеличава размерът на спада на приходите, които трябва да има едно дружество, за да получи подпомагане от бюджета.

„Оказва се, че за мините няма 20 млн., за да ги подкрепи, за да не затворят, а има намаление на ДДС в ресторантьорството“, заяви Григорова и предупреди, че в „Мини Марица-изток“ се говори, че ще има съкращение на 2000 миньори, което е огромен проблем.

 

Редизайн на мярката 60/40, Мини Марица изток остава извън нея

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>