Общинските съветници отмениха свое решение за изготвяне на ПУП до летището

Общинските съветници отмениха още едно свое решение от майската сесия, върнато като незаконосъобразно от Областния управител.

Областният управител върна решение № 1012/ от 27 май на Общински съвет Стара Загора, което касае изработка на ПУП на територии около летището в Стара Загора. Причината – незаконосъобразност.

По закон в 14 дневен срок, Общински съвет Стара Загора трябваше или да прегласува решението си или да го отмени. Само общинският съветник – юристът Таньо Брайков изрази несъгласие с решението на Областния управител. /видео/

 

Мнозинството общински съветници се съгласиха с мотивите на Областния управител и отмениха решение № 1012.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>