Областният управител отново оспорва решението на ОбС за създаване на ПК за управление на общински дружества

Областният управител Иван Чолаков със своя заповед от 11 юни оспорва пред Административен съд решение №1037 на Общински съвет Стара Загора, с което се създава Постоянна комисия по политика и управление на общинските дружества.

Нека да припомним решението на общински съвет Стара Загора, което бе внасяно под една или друга форма за четвърти път на сесия.

Областният управител Иван Чолаков със своя заповед от 11 юни оспорва пред Административен съд решение №1037 на Общински съвет Стара Загора, с което се създава Постоянна комисия по политика и управление на общинските дружества.

Припомняме на 27 май, 35 общински съветници за пореден път в зала подкрепиха създаването на постоянна комисия за контрол и подпомагане на общинските дружества, като само месец по-рано пак от областния управител бе върнато като незаконосъобразно. 29 от тях единодушно подкрепиха за управител на ПК Янко Янков. За членове бяха предложени и гласувани още 4 общински съветници – Боян Бабанов, Анелия Асенова, Мирослав Райков и Андон Андонов.

В заповедта на областния управител четем: Във връзка с осъществения контрол за законосъобразност считам, че Решение №1037/27.05.2021 г. е незаконосъобразно и следва да бъде отменено поради следните съображения:

„Видно от посочените разпоредби и отразено в съдебната практика е становището, че постоянните и временните комисии имат за задача да подпомагат общинския съвет при подготовка на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване. Целта на подпомагането и въобще на съществуването на тези комисии е да облекчи работата на общинския съвет при вземане на неговите решения. Тъй като комисиите имат помощни функции, подпомагания орган е в правото си да реши дали да се ползва или не от възможностите на комисиите, като отношенията между подпомагания и помагащия орган са в йерархическа зависимост изключваща съществуването на задължения от страна на подпомагания орган спрямо подпомагащия такъв.

Считам, че Общински съвет Стара Загора многократно надхвърля посочените по-горе правомощия на комисиите, като с Решение №1037/27.05.2021 г. създава постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества, която обаче има за задача: да подпомага и контролира дейността и управителите на общинските дружества.

Уредбата за общинските дружества е строго регламентирана в специалните закони Закона за общинската собственост (ЗОС), Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на ЗПП, като в тях е уреден реда и начина на учредяване, форма, управителни и контролни органи, начина им на избиране, техните функции, отговорност, отчетност.

Създавайки комисия, чиято задача е да подпомага и контролира дейността и управителите на общинските дружества, Общински съвет Стара Загора нарушава множество императивни правила установени със специалните закони. Създава се външен за общинските дружества орган, на който му се предоставят права да се намесва в управлението и да осъществява контрол без за това да има някакво законово основание.“

Сега на ход е Административен съд Стара Загора.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>