Стара Загора ще е домакин на конференцията на високотехнологичния сектор у нас  през 2021 г.

На 25 юни от 9.30 ч. в Културен център „Стара Загора“ ще се проведе годишната
конференция на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Темата на
форума ще бъде „Експанзия на индустрията на знанието на регионално ниво“. Ще бъдат
дискутирани факторите и мерките, които трябва да бъдат взети на локално и национално
ниво за привличането на нови инвестиции и за създаването на благоприятна бизнес среда
за развитие на сектора, който по последни данни формира 5% от БВП на страната.
Организатори на събитието са AIBEST в партньорство с Община Стара Загора. Участие с
дискусията ще вземат г-н Живко Тодоров, кмет на Община Стара Загора, представители на
местната и държавната власт и институции, както и големи международни и български
компании, лидери в областта, и неправителствени организации.
В рамките на конференцията ще бъде направен анализ на сектора на бизнес услугите с
висока добавена стойност през последната година в България, прогноза за отражението на
глобалната пандемия върху него през 2021 г. и ще бъде начертана посоката на развитие на
индустрията. Ще бъдат посочени и факторите за развитие на сектора в страната и
експанзията й на регионално ниво, връзката между държавата, големите компании и
стартъпите като възможност за ускоряване на бизнес трансформациите. Това е най-
значимото събитие за индустрията на знанието у нас и ще събере в Града на липите,
лидерите от високотехнологичния сектор с представители на местните и държавни власти.

Стара Загора ще е домакин на конференцията на високотехнологичния сектор у нас през 2021 г.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>