Актуални политики в образованието и социалните дейности в Община Стара Загора. Сутрин с нас – Иванка Сотирова

Прием детски градини, първокласници, резултати матури, конкурси, социални дейности и здравеопазване.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>