На 01.06.2021г. Ротари клуб Стара Загора-Берое изпълни проект чрез Дистриктен грант DG2003, съфинансиран от Фондация Ротари на Дистрикт 2482 за дарение на УМБАЛ проф. Д-р Стоян Киркович АД, Стара Загора – 1 брой Дигитална система за образна диагностика и дигитални касети за нея, производство на един от лидерите в света AGFA HEALTHCARE.

Системата дигитализира всички видове рентгенови изследвания, независимо на какъв апарат се извършват.

Система е монтирана от сертифицирани специалисти и е ситуирана в отделение по Образна диагностика в УМБАЛ проф. Д-р Стоян Киркович АД.

Чрез дарението се увеличава капацитета на областната болница в извършването на дигитални рентгенографии, каквато е основната идея на проекта както във връзка с борбата с Ковид-19, така и за текущите нужди на това натоварено и основно за областта здравно заведение.

Софтуерът е на Български език, версия NX MUSICA на производителя, с много полезни и модерни функции за диагностика. Системата е свързана със сървъра на болницата и всички извършени графии автоматично влизат в базата данни и са достъпни за всяко отделение и специалист.

Ротари клуб Стара Загора-Берое продължава последователно да подкрепя медиците и този проект е поредната положителна крачка.

Стойността на дарението и проекта е 6080 USD.

Благодарим и на Дистрикт 2482 и Фондация Ротари за ползотворната работа!

Дарението беше предадено от Президентa на клуба д-р Генка Пейчева и прието от Изпълнителния Директор на УМБАЛ проф. Д-р Стоян Киркович АД, Стара Загора – проф. Йовчев, завеждащия отделение Образна диагностика д-р Митев и съставът на отделението.

Дигитална система за образна диагностика дари Ротари клуб на УМБАЛ Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>