Само 4 партии от ОбС излъчват членове на поисканата комисия от колегата им Янко Янков. Кои са те?

Председателят на Общински съвет ще внесе на редовната сесия на 27 май върнатата като незаконосъобразна от Областния управител точка за създаване на ПК по политика и управление на общинските дружества.

Припомняме, предложението на общинският съветник Янко Янков влиза на няколко сесии в дневния ред, въпреки  отрицателните становища на ПК по законност.

Мой ангажимент е да вкарам на предстоящата сесия върнатото от Областния управител решение за създаване на ПК по политика и управление на общинските дружества, заяви председателят на ОбС Мария Динева. Ще предложа два варианта за решение, заяви тя /видео/

За пореден път ПК по законност към ОбС Стара Загора обявява предложението на вносителя Янко Янков за незаконосъобразно, заяви Мария Динева.

От 12 представени политически партии и коалиции в местния общински съвет, само 4 подкрепят създаването на такава постоянна комисия.  Останалите смятат, че няма необходимост от нея понеже ще дублира дейността и функциите на други две постоянни комисии: по общинска собственост и стопанска политика, и по здравеопазване. Друга причина е, че създаването на такава ПК противоречи на Търговския закон и Закона за счетоводството. /видео/

За членове на ПК по политика и управление на общинска собственост, четирите партии предлагат следните общински съветници: Янко Янков /председател/, Мирослав Райков /БСДП/, Боян Бабанов /ГЕРБ/, Юсни Ибрям /ДПС/. Другите партии и коалиции няма да излъчат представител.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>