Комплексният онкологичен център с намерение за нов линеен ускорител и комп. томограф

Финансови доклади представиха и 7-те здрави общински дружества на Стара Загора. Изводът – трудната пандемична година е оказала негативен финансов резултат въру някои от тях, други са успели да се преструктурират и покажат добри терапевтични резултати.

Като адекватно и ефективно решение определи създаването на Триажен кабинет в ДКЦ 1 управителят д-р Георги Лисичков. Припомняме, общински съвет Стара Загора отпусна 80 000 лева за обособяването на триажен кабинет, през който месечно минават стотици пациенти. Според д-р Лисичков задълженията са почти нулеви към края на миналата година. Приходът на лечебното заведение е 1, 211 000 лева, като по здравна каса те са над 960 000 лева. Необходим е спешен ремонт на покрива на ДКЦ 1, заяви др Лисичков. За целта неободимата сума е около 50 000 лева.

От общо 50 легла, 19 са за Ковид лечение, сподели управителят на бившия Тубдиспансер д-р Камелия Харачерова. Дружеството отчита едва 12 000 лева загуба в края на 2020 г. Причините са спиране на плановите хоспитализации, затварянето на туберкулозното отделение от Министерство на здравеопазването, както и недостатъчно финансираните клинични пътеки за Ковид 19. Управителят заяви, че за една година са успели да направят ремонт на санитарните помещения, да обособят 2 ВИП – стаи, както и да осъществят планиран ремонт на други помещения. Д-р Харачерова сподели, че Специализираната болница за активно лечение на пнвемо-фтизиатрични заболявания е получила дарение от 50 000 лева от доволни пациенти. Ръководството се надява през тази година да започне и друга дейност, а именно първи клинични проучвания и да продължи с привличането на още здравни специалисти.

41 000 лева повече приходи през 2020, в сравнение с 2019 отчита и общинският център за психично здраве. Центърът разполага с 65 легла през настояата година смята да ги увеличи с още 10 коментира управителят д-р Пенчо Гюрковски.

Леко намаление на приходите през 2020 година отчете и д-р Петър Чилингиров, управител на Комплексния онкологичен център. Основният проблем е със закъснялото отчитане от страна на НЗОК фактурираните медикаменти. Д-р Чилингиров заяви, че до 3 години е добре да се закупи нов линеен ускорител с компютърен томограф за дейността на центъра както и 5 скенер. Членовете на здравната комисия към ОбС Стара Загора също подкрепиха това намерение и изразиха готовност за преговори със своите колеги от Общинските съвети на Сливен и Хасково. През 2020 година са сключени договори за две нови клинични пътеки,информира д-р Чилингиров. А иначе 29, 627 000 лева е приходът на Онкологичен център, счетоводната загуба е в размер на 68 000 лева.

Своите годишни доклади представиха ръководствата и на Медицински център Дерма Гард, Дентален център и Медицински център 1.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>