Тракийски университет – Стара Загора откри ветеринарен симулационен център “Vet siM”

Навръх 98-годишнината от създаването Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора бе открит ветеринарен симулационен център “Vet siM. Центърът е поредната модерна инициатива в подкрепа на Ветеринарномедицински факултет. Основна цел на симулационния център е да подобри практическите умения на студентите по ветеринарна медицина, без болка и страдание на живи животни. Практиката и тренировката на уменията ще се извършват на изкуствени макети, симулатори на животни или синтетични органи.

Тематичните единици на обученията са в следните направления :

  • Лабораторна диагностика – кръв, урина, биохимия и хематология;
  • Пропедевтика- инжекции, венозни катетри, аусколтация, снемане на анамнеза;
  • Хирургия и ортопедия – запознаване с инструментариума, хирургични шевове, възли, фрактури, рани;
  • Анестезиология и реанимация – работа с анестезиологичен  апарат, изкуствена вентилация, интубация, пациентен монитор, инфузионна терапия;
  • Превръзки;
  • Стерилизация и подготовка на  операционното поле;
  • Комуникация и ветеринарен мениджмънт;
  • Продуктивни животни;
  • Образна диагностика – рентген , ехограф , компютърен томограф;

Записването за тематичните единици ще бъде в онлайн форма в сайта на университета, обученията ще се провеждат в групи между 6 – 8 студенти.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>