На трезва глава местният парламент изглежда напълно луд

Днес местният парламент не удари дъното на своята „грамотност“, но достигна преломна точка на своята „моралност“.  По предложение на  „Героя на нашето време“ Янко Янков, 26 общински съветници гласуваха ЗА създаване на ПК по политика за управление на общинските дружества,  въпреки отрицателното становище на ПК по законност, въпреки нарушение на Правилника на ОбС, въпреки непредоставянето на информация и доказателства за задлъжнялостта на 11-те общински дружества, въпреки откровената лъжа за милиони левове загуби на общинските дружества, изречена от вносителя, въпреки шестмесечните проверки на дружествата през миналата година от същия състав на Общински съвет Стара Загора.

Днес 26 общински съветници се подчиниха на клоунадата на един от тях.. Само блестящата намеса на общинския съветник – юристът Таньо Брайков прекрати този лобистки фарс.

Но той ще продължи на следващата сесия през май, когато колективният орган ще гласува предложената от вносителя Янко Янков 7-членна комисия в състав: Янко Янков, Мирослав Райков, Дамян Георгиев, Антон Андонов, Юсни Ибрям, Боян Бабанов, Георги Господинов.Те ще управляват общинските дружества на Стара Загора. Найс, А?

На трезва глава местният парламент изглежда напълно луд

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>