Тече конкурс за уредник в музей „Литературна Стара Загора“

Община Стара Загора обявява Конкурс за длъжността „Уредник” в музей „Литературна Стара Загора“. Задачата на новия служител е да комплектува, обработва и дигитализира движимите културни ценности в музейните фондове на музей „Литературна Стара Загора“. Дейността е свързана и популяризиране фонда на музея чрез беседи, изложби и други културни събития. В рамките на месец ще тече подбора на кандидатите , след което следва важно събеседване за избор на финалния победител. Това обясни за ТВ Загора Диана Атанасова директор на Отдел културата в Община Стара Загора

Конкурсът е обявен на 13 април. Задълженията на новия уредник са да комплектува, обработва и дигитализира движимите културни ценности в музейните фондове на музей „Литературна Стара Загора“.

Кандидатите трябва да имат висше образование в областта на Хуманитарните науки с професионални направления – „Филология“, „История и археология“ „Философия“. Професионален опит не се изисква. Допълнителните изисквания към участващите в конкурса са: Познаване на нормативната уредба в областта на музейното дело и опазване на културните ценности, Притежаване на организационни умения, нагласа за работа в екип, инициативност, адаптивност, комуникативност.

Очаква се кандидатите да притежават компютърна грамотност и да владеят английски език. Като предимства се считат образователна степен „магистър“ и професионален опит по специалността. Кои са важните задачи пред музей Литератирна стара затора, разказва Диана Атанасова.

Документите, необходими за участие в конкурса са обявени на сайта на Община Стара Загора. Одобрените кандидати, ще бъдат информирани писмено за датата, часа и мястото на провеждането на събеседването на тема: „Музей „Литературна Стара Загора“ – постоянна експозиция, периоди, автори, знакови творби; нормативни документи, регламентиращи опазването на културното наследство“.

Категория: КУЛТУРА, ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>