Бъдещето на комплекса „Марица-изток” в светлината на новите възможности, които предлагат науката и технологиите обсъдиха днес на среща в централата на въгледобивното дружество изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов, ректорите на Минно-геоложкия и Техническия университети – проф. д-р Ивайло Копрев и проф. дн инж. Иван Кралов. Последният бе придружен от декана на Енергомашиностроителния факултет на ТУ проф. д-р инж. Тотьо Тотев и проф. Георги Тодоров, Заместник-декан по научно-изследователска дейност и международна интеграция на ТУ- София.

Акцент в проведените разговори бе проект за удължаването на живота на комплекса, който има подкрепата на най-високо ниво в държавата и трябва да бъде включен в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Учените подчертаха, че стремежът им е създаването на интелигентна конструкция, която да издържи на всички европейски изисквания за въглеродна неутралност. В хода на разговора стана ясно, че започва предпроектно проучване, което трябва да установи какви са възможностите за улавяне, транспортиране, съхранение и утилизация на СО2 на територията на страната.

Всички участници в срещата подчертаха загрижеността си и големия интерес от възможността комплексът да продължи да работи. Гостите изразиха увереност, че визия със „зелен елемент” изпълнява изискванията и условията на Зелената сделка и определиха целта си като мисия на науката в подкрепа на енергетиката в България. Интересът е стратегически, единодушни бяха всички.

Темите бяха дискутирани по-късно и на среща с изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица-изток2” ЕАД Живко Динчев.

Науката в помощ на енергетиката и бъдещето на комплекса „Марица-изток”

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>