С какво заслужиха общинските съветници на Стара Загора надник от над 58 000 лева днес?

 

Заради противоепидемичните мерки мартенското заседание на Общински съвет Стара Загора се проведе в онлайн формат. В това няма нищо лошо, нито нередно. Какъвто и да е форматът, заседанията рядко продължават дълго. Често свършват за час, два, дори и от обем десетки точки. Като днешното, 71 точки в предварителния дневен ред, от който три изтеглени.

Удобен онлайн формат за мнозинството от 51 общински съветници. Ако не беше времето за онлайн гласуване, с продължителност за точка около 40 сек., щеше да приключи и за час.

Защото 64-те точки от дневния ред не само не предизвикаха дебат между народните избраници, но и защото мнозинството хора, гледайки онлайн заседанието не разбраха какво се гласува, какво се продава, какво се отчита, какви са мотивите за едно или друго предложение, станало решение.

Защо и с какви мотиви 29 общински съветници подкрепиха предложението на Дамян Георгиев да се намали с 50 % сумата от наемите на стопанските субекти, които стопанисват билбордове в град Стара Загора? Кой стопанисва общинските билбордове, колко наеми събира община Стара Загора от тях, защо се толерира този бизнес, след като  е пълен с реклами, сега политически основно. Защо това предложение се подкрепи сега, а бе изтеглено миналия месец от вносителя Янко Янков?

Защо никой от Общински съвет Стара Загора не излезе с факти за финансовото състояние на общинското дружество „Мересев“ ЕООД, а използва удобен предлог, че сигнал е изпратен до прокуратурата?

Защо никой от Общински съвет Стара Загора не обясни причината новоназначеният управител на „Мересев“ Мария Бонева да внесе искане за освобождаване от длъжност, а гласува общински безлихвен заем в размер на 70 000 лв.?

Защо нищо не чухме за Програмата за развитие на туризма на Община Стара Загора, след като туризма е приоритет?

Защо не чухме данни на Местната комисия как се бори срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни?

Защо не ни направиха свидетели на отчета на общинската програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух?

Защо не разбрахме как ще овладяваме популацията на бездомните кучета?

Защо над 20 точки от дневния ред касаят продажби на имоти и земеделски земи?

Едва ли причината е само в удобния онлайн формат?

И така, непредубеденият зрител разбра ли какво гласуваха неговите народни избраници днес?

ЗАЩОТО е добре да се знае, че за работата си ежемесечно Общински съвет струва на данъкоплатците над 58 000 лева.

С какво заслужиха общинските съветници на Стара Загора надник от над 58 000 лева днес?

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>