Първа копка на реновиране на Летния театър в Града на липите

Със символична първа копка дават старт на дългоочаквания ремонт на Летния театър в Стара Загора.

Летният театър в парк „Аязмото“ е открит през 1959 година, с около 3000 места. Освен просторна сцена, театърът е модерен за времето си – има 4 удобни гримьорни, зали за артистите и за театрален реквизит. Една от първите прояви на сцената му е Фестивалът на музикалната и танцова самодейност. На сцената му концерти са изнасяли звезди като Лили Иванова, Емил Димитров, Щурците, Юрая Хийп и др

Летният театър е разположен в югоизточната част на парк „Митрополит Методий Кусев”, който е паметник на парковото и градинското изкуство с категория „национално значение“. Самият театър не е паметник на архитектурното изкуство, но е уникално средище за духовно общуване, трайно вписан в заобикалящата среда от ценни дървесни видове.

Съществуващата база е в лошо състояние и се предвижда реконструкция, която се състои в обновяване и благоустрояване на съществуващата сграда, околното пространство и подходите към съоръжението.

Стартът на ремонтните дейности по проект „Обновяване и реконструкция на Летен Театър в парк „Митрополит Мeтодий Кусев“, град Стара Загора, ще бъде поставен утре от 11:30 часа.

Общата площ на обекта е 3 800 квадратни метра, от които 1330 квадратни метра са зелени площи. Основната цел на проекта е да се запази съществуващата симбиоза между открития театър и заобикалящата го зеленина, като се подобри архитектурната и паркова среда в летния театър, да се обнови и благоустрои съществуващата сграда, околното пространство и подходите към съоръжението.

По време на ремонта ще се извършат:

-Преустройство на съществуващото функционално състояние на сградата, като ще се изградят гримьорни от източната страна и ще се реконструира съществуващата козирка над сцената;

-Изграждане на пергола от метална конструкция с решетъчна структура, за да може същата да бъде максимално щадяща към съществуващата дървесна растителност;

-Ново покритие на сцената, разширение на обслужващите помещения под сцената, нови тоалетни от монолитен стоманобетон и нов пулт за осветление и озвучаване;

-Подмяна на седалките и настилките, както и изграждане на достъпна среда със зона за хора в неравностойно положение;

-Изграждане на тоалетни за посетители в близост до северния и южния вход на летния театър, достъпни и за хора в неравностойно положение;

-Системата за видеонаблюдение ще осъществява наблюдение и превенция на кражби, вандализъм, сбивания и др.;

-Почистване и подмяна на съхнеща растителност с нови декоративни дървесни форми от характерни за парка дендрологични видове;

-Изграждане на нова ел.инсталация;

-Подмяна на съществуващите водопроводна и канализационна мрежи;

Ремонтът е възможен след като община Стара Загора взе кредит от  „Обединение „ Фонд за устойчиви градове“ в максимален размер  6 950 000 лева в т. ч. за: обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“,  на стойност  до 2 950 000 лева и „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“ на стойност до  4 000 000 лева.

Срокът за погасяване е 15 години, а максималният годишен лихвен процент – осреднена лихва за целия кредит до 1 % на годишна база.

Първа копка на реновиране на Летния театър в Града на липите

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>