Конкурс за журналистика „Гео Милев“ обявяват в Стара Загора

Трети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” – 2021
обявяват Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие и
Къща музей „Гео Милев”.
Основна тема на конкурса е „Нашият свят”.
Според организаторите идеята е развиване на таланта и творческото
въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности –
родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност,
патриотизъм, етническа толерантност, отговорност.
В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи: 5
– 7 клас и 8 -12 клас.
Определени са основни раздели и жанрове. Първият раздел журналистически
жанрове включва: информационни- репортаж, новина, бележка, интервю;
художествено – публицистични – eсе, скица, очерк, история и аналитични:
кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар.
Участието в раздела е индивидуално. Изискването към творбите е да бъдат до 2
страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.
Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби
в раздел.
В раздел втори Ученически издания ще се приемат вестници на хартиен
носител. Редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен
носител. Участието е колективно. Електронни издания – участват екипи, които
не издават вестници на хартиен носител. Редакционните екипи участват с
линкове към електронни издания от учебната 2018/2019 година. Участието е
колективно.
Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на
участника /за индивидуално участие/, училище /извънучилищно звено/, клас,
телефон, e-mail.
Срокът за предаване на творбите е до 4 април 2021 г., а отчитането ще бъде на 7
май 2021 г.
Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра да се изпратят или
донесат лично на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3.
ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копия от текстовете трябва да бъдат
изпратени на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg.
Ще бъдат връчени награди за първо, втори и трето място в двата раздела, както
и специална награда- „Добрата новина”- за индивидуална публикация,
специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник
от Стара Загора и награда на къща-музей „Гео Милев“.

Общо 88 участници със 158 журналистически материали от 17 населени места, в
13 области, взеха участие във Втория национален конкурс за ученическа
журналистика „Гео Милев” 2020 г. Сложната епидемиологична обстановка не
попречи на младите журналисти от различни краища на страната да покажат
знанията и уменията си в различните журналистически жанрове.

Конкурс за журналистика „Гео Милев“ обявяват в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>