Отдават безвъзмездно общински помещения на спортни обекти, преобразуват училища в Стара Загора

 

70 токи съдържа дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет Стара Загора, която ще се проведе на 25 февруари.

Първа точка е приемане на Бюджета за 2021 ва година.

На 25 февруари общинските съветници ще гледат предложение за определяне  конкретният размер на финансовата подкрепа  според поредността на раждане на детето за периода 01.01.2021 година до 31.12.2021 година включително, във връзка с приетият от Общински съвет Стара Загора Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора, в сила от 01.06.2020 г.

Четвърта точка от дневния ред касае сключване на допълнително споразумение към Договор за дарение № 60/11.01.2019 г., с който на Старозагорската митрополия е дарена сграда, находяща се в гр. Стара Загора, парк „Митрополит Методи Кусев“. Вносител е кметът Живко Тодоров.

На сесия ще се разглежда преобразуването на две училища в Стара Загора. Преобразуване на Начално училище „Кольо Ганчев“ ) от началото на учебната 2021/2022 година и преобразуване чрез сливане на Средно училище „Христо Ботев“ и Първо основно училище „Георги Бакалов“ в едно училище – Средно училище „Христо Ботев“ .

 

Очаква се общински съвет да даде съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по  Програма LIFE 2020 на Европейския съюз, подпрограма „Действия по климата 2020“ с проект „Интегриран проект за изпълнение на градски планове за действие за преход към нисковъглеродно и климатично устойчиво общество.

Няколко спортни клуба ще очакват решението на старозагорските общински съветници за ползване на безвъзмездна общинска собственост за своята дейност. Предлага се отдаването под наем да е безвъзмездно и с давност от 10 години.

 

Над 300 кв. м. помещение от сградата на общинското дружество Мересев  се предлага да се даде на СНЦ „КАРАТЕ КЛУБ БЕРОЕ“, за съвместно ползване със СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КИКБОКС И МУАЙ-ТАЙ ГЛОРИ ПРО ТИМ“.

Отдават безвъзмездно общински помещения на спортни обекти, преобразуват училища в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>