Работна среща по проект  Подкрепа за  преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив

На 11/02/2021 (четвъртък) от 10:00 до 12:30 часа в хибриден формат – присъствено и  онлайн ще се проведе 6-тата работна среща на заинтересованите страни по проект  Подкрепа за  преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив. Водещ партнор е Агенцията за регионално икономическо сътрудничество.

Проектът е съфинансиран по програма  INTERREG EUROPE и Република България. Общата цел на проекта е да бъде извършена обмяна на опит и трансфер на добри практики за това, как да се извърши прехода от ерата на високоинтензивна въглеродна икономика към  бъдещето на чистата енергия. Това трябва да осигури на засегнатите региони  устойчиво развитие, икономическа и социална стабилност и роля в енергийния микс 2030. 

В процеса на работа по проекта АРИР установи тясно партньорство с Черноморски  изследователски енергиен център, София (ЧИЕЦ), чиито дейности са насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и  Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните  изследвания. Проект TRACER цели да подкрепи  европейските региони с интензивен въгледобив в разработването (или  осъвременяването) на техните Стратегии за научни изследвания и иновации ),  така че да се улесни преходът им към устойчива енергийна система. Проектът е  финансиран по програма Хоризонт2020. 

В резултат на съвместната работа на двете организации и допълващите се сфери на  интервенция на изпълняваните от тях проекти, АРИР – Стара Загора и ЧИЕЦ ще  организират съвместно посочената работна среща на заинтересованите страни за  представяне на постигнатите резултати до момента, както и набелязване на следващи  стъпки. 

Процесът по консултиране на подготовката на Териториалния план за справедлив  преход за регион Стара Загора стартира в края на миналата година и повече от всякога  е необходимо координацията и партньорството между заинтересованите страни,  които установихме в този процес, да продължат. 

За участие в срещата са поканени представители на Европейската Комисия, Европейската инвестиционна банка, представители на въглищни региони в преход от  Гърция, Чехия и Словения. Участниците ще предоставят актуална информация за  законодателството и процесите на сптраведлив преход в ЕС, за напредъка на процеса  в другите региони, както и ще участват в дискусия по темата. 

Работна среща по проект Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>