Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

Община Стара Загора информира гражданите, че Преброяването на населението и
жилищния фонд в Република България ще започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и ще
приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година. Това беше решено на заседание на
Министерски съвет.
•Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по
интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.
• Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата
ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021
година.
Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното
статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е
т.нар. критичен момент на преброяването. Решението на Министерския съвет е взето на
основание чл.З. ал.4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за преброяване на
населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и във връзка с
продължаващата епидемиологична обстановка в страната.

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>