Стара Загора ще кандидатства за създаване на Център за обществена подкрепа и два нови дневни центъра за деца с увреждания

С пълно единодушие общинските съветници дадоха възможност на община Стара Загора да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта на проекта създаване на нов Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места. Общинският съвет гласува закриването на трите дома за деца – „Теофано Попова“, „Мария Терезия“ и „Българка“
В проектното предложение е заложено и създаване на два нови дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Предвижда се и изграждането на две нови преходни жилища за деца от 15 до 18-годишна възраст , както и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 4 места.
По време на последното за тази година заседание на местния парламент беше гласувано създаването на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. Той ще се намира на ул. „Димитър Караджов“ № 2, а капацитетът му ще бъде 15 места за деца и младежи на възраст до 18/20 години. След това одобрение беше гласувано и закриване то на ДДЛРГ „Мария Терезия“, ДДЛРГ „Теофано Попова“ и ДДЛРГ „Българка“, намиращи се в областния град.
Старейшините подкрепиха възможността Община Стара Загора да кандидатства с два проекта към Министерство на труда и социалната политика. Първото е за ремонт на къща-музей „Градски бит XIX век“ и реставрация, реконструкция и възвръщане на естетическата стойност на стенописите в музея и е на стойност близо 128 хил.лева. Второто проектно предложение е за ремонт на дворното пространство на детска ясла „Боровец“, което е на стойност 240 хил.лева.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>