10 млн. лева за спортна зала в Стара Загора

10 млн. лева за изграждане на Многофункционална спорна зала в парк „Артилерийски“ отпусна правителството на Община Стара Загора днес. За нея до момента държавата е предоставила 4,5 млн. лева. Идейният проект за залата беше одобрен през юни 2020 г.

Припомняме, индикативната стойност за изграждането на многофункционалната спортна зала в парк „Артилерийски“ е около 25 млн лева.

 

 

 

На 24 юни 2020 г. в салона на Културен център Стара Загора бяха изложени 13 проекти, участващи в „Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала

Идейният проект на Архитектурно студио „Атек ВД“ – София за новата многофункционална и спортна зала в старозагорския парк „Артилерийски“ събра най-много точки.

Залата е многофункционална с възможност за провеждане на всичи видове индивидуални и колективни спортове – волейбол и баскетбол, хамбал и спортна гимнастика, художествена гимнастика и т.н. Тук ще се провеждат изложения, концерти, балове и пр. Осигурена е минимална светла височина от 12.5 м. до аудиовизуалния куб, който е разположен в центъра на залата. От задната страна, между зоните за журналисти и спортисти, е разположена тренировъчна зала с максимален капацитет, с допълнителни трибуни с 300 места. Голямата зала е с капацитет 5200 седящи места и с възможност за допълнителни 600 места, разположени на игрището. Около 1000 бр. са мобилните трибуни в основната зала. Те дават възможност при необходимост да се намали капацитетът на залата“.

Индикативната стойност за изграждането на многофункционалната спортна зала в парк „Артилерийски“ е около 25 млн лева. 4.5 млн лева вече отпусна държавата още в края на миналата година.

10 млн. лева за спортна зала в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>