Без наем за заведенията за хранене- общинска собственост

Общинските обекти – заведения за хранене в община Стара Загора ще бъдат освободени от наем за времето на ограничителните мерки. Решението взеха общинските съветници на днешното си заседание.
Точката беше представена като допълнителна в дневния ред на днешната общинска сесия от секретаря на общината Делян Иванов.
От името на кмета Живко Тодоров той оттегли и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора. Предложенията по наредбата ще бъдат прецизирани и разгледани отново през декември.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>