Над 6,2 млн. лв. за образователна инфраструктура в две професионални гимназии в Стара Загора

За две професионални гимназии се отпускат средства по Програма на Министерство на образованието за период от две години. Кои са те?

По „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на МОН се отпускат средства на две професионални гимназии в град Стара Загора.

По проект на Професионална гимназия по обществено хранене „Райна Княгиня“ се отпускат 1, 213 млн. лева за надстройка и пристройка към учебното заведение.

Одобрени са и над 6,2 млн. лв. за дейности на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи, създадена учебна институция по идея на кмета на Стара Загора Живко Тодоров.

За реконструкция на съществуваща сграда /бившето Първо основно училище/ са предвидени 2 млн. лева. За изграждане на многофункционална сграда – общежития, столова и двор, и образователни съоръжения още 4, 260 млн. лв.

Припомняме първата учебна година в Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи започна с 52 ученици в две специалности „Приложно програмиране“ и „Системно програмиране“. Десет са учителите, които преподават на учениците по утвърден учебен план. До приклчване на ремонта и строителството на учебните съоръжения на мястото на бившето Първо основно училище, обучението се осъщестява в сградата на СУ „Иван Вазов“ в Стара Загора.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>