М. Кривошапкова: С 2 млн. лв. изграждаме нова детска градина в с. Свобода, ще се ремонтира и тази в с. Гита

 

С два милиона лева Община Чирпан ще строи нова детска градина в село Свобода.

Средствата са по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на МОН.

Към момента няма карантинирани класове и групи от детските градини в Община Чирпан.

Нова детска градина с четири групи ще се строи в село Свобода община Чирпан.  Одобрените средства са в размер максимално допустимата сума от 2 млн лв. по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на МОН.

 

Общинското ръководство предвижда в бюджет 2021 година да се предвидят средства и за възстановяване на дейността на детската градина в с. Гита, която е закрита преди повече от 20 години.

МОН финансира 89 проекта за 115 376 800 лева за изграждане на детски градини, 41 проекта за 83 957 400 лв. за училища и 6 проекта за 10 665 800 лв. за професионални гимназии. Или през следващата година в България ще се строят, пристрояват или реконструират общо 136 образователни институции за 210 милиона лева.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>