ЕВРОПА ДИРЕКТНО – предаване на ТВ ЗАГОРА – 10 ноември

Не може да се търгува с европейско гражданство като стока според мнозинството от говорителите, които искат да сложат край на схемите на „златни паспорти“ които се прилагат в някои държави членки.

Кипър, Малта и България са трите страни от ЕС в които е възможно да се получи гражданство в замяна на инвестиция, т. нар. „златни паспорти“. 19 държави от ЕС изпълняват програми за „пребиваване чрез инвестиции“ известни като „златни визи“.

През януали 2019 г. ЕК създаде експертна група с участието на представители на всички държави членки на ЕС, която да разработи общи стандарти и насоки по тези въпроси. След четири заседания миналата година групата ое не е заседавала през 2020 г.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>